Um verkefnið

Stafvæðing eykst jafnt og þétt í samfélagi okkar. Víða í Evrópu er staðan sú að ýmis lögboðin opinber þjónusta er eingöngu aðgengileg á netinu.
Aukið mikilvægi stafrænar þjónustu í daglegu lífi verður til þess að nauðsynlegt er að almenningur tileinki sér ákveðna stafræna færni og læsi. Án þess er oft á tíðum erfitt að vera virkur þátttakandi á upplýsingaöld internetsins. Eftir því sem núverandi þjónusta, svo sem bankastarfsemi og verslun, færist í auknum mæli yfir á netið, aukast líkurnar á því að ákveðnir hópar samfélagsins einangrist, eða verði hreinlega útilokaðir frá þjónustunni. Þar má sem dæmi nefna aldraða sem skortir þessa færni.

Verkefnið „Stafræn Samfélög“ miðar að því að sveitarfélög á landsbyggðinni fái tækifæri til að auka stafræna færni, prófa nýja tækni og byggja upp samfélag í kringum þessa þætti. Lögð er áhersla á samvinnu við íbúa á starfssvæðum okkar, ekki eingöngu þegar kemur að því að prufa afurðir verkefnisins heldur einnig á fyrstu stigum þess, það er að segja þegar að kemur að því að þróa þá þjónustu sem í boði verður.

Markmið

Gera eldri borgurum kleift að taka þátt í verkefni þar sem áhersla er lögð á að læra nýja færni.

Auka við stafræna færni og þá sérstaklega þá færni sem þarf til að tileinka sér opinbera þjónustu.

Bjóða upp á kennslu í að þekkja og nýta sér þá þjónustu sem í boði er á netinu og þannig laga sig betur að hinum stafræna heimi.

Bjóða upp á kennslu sem eykur sjálfstraust til að nýta stafræna þekkingu sína og auka þannig lífsgæði.

Þróa færni og hæfni leiðbeinenda í að aðstoða eldri borgara þegar kemur að stafrænni þekkingu.

Efla sveitarfélög á landsbyggðinni.

Verkhlutar

Kortlagning á opinberri þjónustu í samstarfslöndum verkefnisins, með áherslu á mikilvæga almenna þjónustu á internetinu.

Þróun á leiðbeiningum fyrir eldri borgara, sem byggir á raunverulegum dæmum úr lífi þeirra. Leiðbeiningarnar verða um þá þjónustu sem í boði er á internetinu, hvar og hvernig er hægt að nýta sér hana.

Handbók fyrir leiðbeinendur eldri borgara, með aðferðum, verkfærum og dæmum um hvernig veita má stafræna hæfniþjálfun og stuðning við aldraða í samfélaginu þeirra.

Samstarfsaðilar