За проекта

Степента на дигитализация непрекъснато се увеличава в нашето общество. Европейските държави имат множество задължителни дигитални решения по отношение на обществените услуги. Нарастващата зависимост от цифровите технологии в ежедневието на хората налага развитието на умения за дигитална грамотност, за да се даде възможност за тяхното непрекъснато участие в информационната ера на интернет. Тъй като съществуващите услуги, като банкиране и пазаруване, все повече се извършват онлайн, вероятността от изключване на някои демографски групи, като например възрастните хора и тези, живеещи в селските райони, нараства експоненциално.

Virtual assistance tool
Наръчник за дигитални обучители

Проектът „Цифрови общности“ има за цел да гарантира, че в местните общности и селските райони има еднаква възможност за развиване на дигитални умения, за изпробване на нови инструменти и технологии, както и за изграждане на общности около това. Той ще приложи приобщаващ подход, за да включи местното население в селските райони, не само в обучителни дейности, но и в разработването на дейностите, които ще се предлагат.

Цели

Включване на възрастните граждани в нови значими учебни дейности – обучаваме ги за развиване на дигитални умения и по-специално дигитални умения, необходими за достъп и използване на обществени услуги, за да могат да идентифицират и да се възползват от интернет услугите и по този начин да се адаптират по-добре към дигитално ориентирания променящ се свят и да се чувстват уверени, използвайки онлайн инструменти за управление и подобряване на тяхното здраве и качество на живот;

Развиване на умения на обучители на членове на местната общност, за да могат да предоставят обучения за дигитална компетентност и подкрепа за възрастните хора в техните общности;

Овластяване на местните общности.

Продукти

Пътни карти за обществени услуги, предоставящи информация за най-подходящите онлайн обществени услуги в Исландия, Швеция, България и Испания.

Виртуален помощен инструмент за дигитално включване на възрастните хора, основан на реални сценарии от живота за нуждата на възрастните хора от услуги и къде и как те могат да бъдат достъпни онлайн.

Наръчник за дигитални обучители с методи, инструменти и примери за развиване на умения на обучители на членове на местната общност при предоставяне на обучения за дигитална компетентност и подкрепа на възрастните хора в техните общности.

Партньори