Om projektet

I vårt samhälle ökar nivån av digitalisering. Europeiska länder har flertalet obligatoriska digitala lösningar för offentliga tjänster. Den ökande tilliten till digital teknologi i människors vardagliga liv nödvändiggör utvecklingen av vår digitala kompetens och digitala färdigheter för att möjliggöra ett kontinuerligt deltagande i den digitala tidsåldern. När många tjänster, som till exempel bank och shopping, flyttar över till internet ökar också sannolikheten markant att vissa demografiska grupper, som till exempel äldre och människor på landsbygden, blir uteslutna.

Virtual assistance tool
En handbok för lokala tränare

Projektet ‘Digital Communities’ har som mål att se till att lokala grupper och landsbygden ska få samma chans att utveckla sina digitala färdigheter, pröva nya digitala verktyg och teknologier samt att bygga grupper kring detta. Projektet kommer att ha ett inkluderande sätt att inkludera den lokala befolkningen på landsbygden, inte bara i träningsaktiviteter utan också i att utveckla de aktiviteter som kommer att erbjudas.

Mål

Involvera äldre medborgare i nya, meningsfulla inlärningsaktiviteter – träna dem i att utveckla sina digitala färdigheter specifikt i färdigheter som behövs för att kunna använda och tillgå offentliga tjänster, att identifiera och nyttja tjänster på internet och utifrån det bli bättre på att anpassa sig i den digitaliserade världen, samt att känna sig säker när det kommer till användning av verktyg online för att sköta och förbättra sin hälsa och livskvalité.

Utveckling av lokala tränares färdigheter i att ge utbildning och stöd inom digital kompetens för äldre medborgare.

Stärka lokala grupper.

Slutprodukt

Kartor som ger vägledning om de mest relevanta offentliga tjänsterna på Island, Sverige, Bulgarien och Spanien.

Ett verktyg för virtuell assistans för att inkludera äldre i digitaliseringen, baserat på äldres utvalda scenarios och tjänster samt hur de kan använda dessa online.

En handbok för lokala tränare med metoder, verktyg och exempel för att utveckla tränarens kunskaper i att utbilda den lokala gruppen i att använda sin digitala kompetens samt att stödja äldre inom denna grupp.

Partners